ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ

Εικόνα: ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Email: 
dkapoukr@auth.gr
Τηλέφωνο: 
2310999328
Fax: 
2310999239
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Μορφομετρία, Νευροφαρμακολογία- Φλεγμονή, Κύτταρα αίματος, Νευροφυσιολογία, Κυτταρικός θάνατος,Νευροενδοκρινολογία, Συμπεριφορά

Λέξεις κλειδιά: 
Νευροφυσιολογία, απονεύρωση, αναγέννηση νεύρου, NMDA, κινητικoί νευρώνες, μορφομετρία νεύρων-μυϊκών ινών,νευροπεπτίδια
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: 

Επίκουρη καθηγήτρια Φυσιολογίας του Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρός, Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, κάτοχος πτυχίου Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Βελονισμού υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού ICMARTκαθώς και πιστοποίηση χρήσης πειραματοζώων  αναγνωρισμένο από τη FELASA

Ελεγκτής Ιατρός του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Επιστημονικός Συνεργάτης του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Έχει δημοσιεύσει ικανό αριθμό  εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έχει πολλές συμμετοχές σε μοριοδοτούμενα για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Επίσης, παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες

Αποτελεί μέλος Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών εταιριών.