ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ

Εικόνα: ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο: 
2310999326
Fax: 
2310 999239
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις, Φυσιολογία ΜυΙκού ιστού, Νευροφυσιολογία

Λέξεις κλειδιά: 
Νευροφυσιολογία, απονεύρωση, αναγέννηση νεύρου, NMDA, κινητικές μονάδες, μορφομετρία μυϊκών ινών
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (2007-σήμερα), Καθηγήτρια Φυσιολογίας,  απόφοιτος Βιολογίας και Ιατρικής ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin (UT, USA), στο Center for Neuroscience του University College London (UCL) Πανεπιστήμιο της Konstanz (Fakultat fur Biologie) της Γερμανίας.

Από το 1983 εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, όπου εξελίχθηκε σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νευροφυσιολογία και ιδιαίτερα στη φυσιολογία του νευρομυϊκού συστήματος. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Γραφείου εκπαίδευσης του Ιατρικού τμήματος, καθώς και πολλών άλλων επιτροπών της Σχολής εκπαιδευτικών αντικειμένων. Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα των μεταπτυχιακών σπουδών του Ιατρικού τμήματος και ήταν διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της ΙΣ ΑΠΘ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» (2012-2019). Ίδρυσε το αγγλόφωνο ΠΜΣ Medical Research Methodology το 2015, το οποίο διευθύνει μέχρι σήμερα. Υπηρέτησε ως αναπληρώτρια Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος στο διάστημα 2013-15, ως αναπληρώτρια Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας 2011-15 και ως Πρόεδρος της ίδιας Εταιρείας από το 2015 έως σήμερα.

 

ΩΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝΤρίτη - Πέμπτη 10 - 11 π.μ.