ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ

Εικόνα: ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο: 
2310999326
Fax: 
2310 999239
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις, Φυσιολογία ΜυΙκού ιστού, Νευροφυσιολογία

Λέξεις κλειδιά: 
Νευροφυσιολογία, απονεύρωση, αναγέννηση νεύρου, NMDA, κινητικές μονάδες, μορφομετρία μυϊκών ινών
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Φυσιολογίας,  πτυχιούχος Βιολογίας και Ιατρικής. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Texasστο Austin(UT, USA), στο CenterforNeuroscienceτου UniversityCollegeLondon(UCL) Πανεπιστήμιο της Konstanz(FakultatfurBiologie) της Γερμανίας.

Από το 1983 εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, όπου εξελίχθηκε σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νευροφυσιολογία και ιδιαίτερα στη φυσιολογία του νευρομυϊκού συστήματος. Είναι μέλος του Γραφείου εκπαίδευσης, της συντονιστικής επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της ΙΣ ΑΠΘ, καθώς και άλλων επιτροπών της Σχολής εκπαιδευτικών αντικειμένων.

 

ΩΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝΤρίτη - Πέμπτη 10 - 11 π.μ.