ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΡΙΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΡΙΤΗΣ - Βιογραφικό σημείωμα

Προσωπικές πληροφορίες
Όνομα: 
Αριστείδης Κρίτης
Πληροφορίες επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Τομέας Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Τηλέφωνο: 
21310999007
Fax: 
2310999239
Τίτλοι σπουδών
Διδακτορικός τίτλος: 
Διδάκτωρ Τομέα Βασικών Επιστημών Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
Πτυχία: 

Honours B.Sc. στη Βιοχημεία
Biochemistry Department DD1 4HN
The University Dundee
Scotland

Επαγγελματική εμπειρία και άλλες δραστηριότητες
Χρονική περίοδος: 
6-12/1988
Θέση: 
Προσκεκλημένος ερευνητής στο Καρδιοαγγειακό Ινστιτούτο Whitaker της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης των Η.Π.Α.
Αντικείμενο απασχόλησης: 
Μετεκπαίδευση σε Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Χρονική περίοδος: 
2-11/1990
Θέση: 
Προσκεκλημένος ερευνητής στο Καρδιοαγγειακό Ινστιτούτο Whitaker της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης των Η.Π.Α.
Αντικείμενο απασχόλησης: 
Μετεκπαίδευση σε κυτταροκαλλιέργειες και σε τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA
Διδακτική εμπειρία
Προπτυχιακά Μαθήματα: 
Στη διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής β΄, γ΄ και δ΄ εξαμήνου σπουδών του ΑΠΘ.
Στην αυτοδύναμη διδασκαλία από αμφιθεάτρου τόσο της Γενικής Φυσιολογίας, της Φυσιολογίας Ι και ΙΙ όσο και του επιλεγόμενου μαθήματος της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας.
Από το 2008 έως σήμερα συμμετέχει στη διδασκαλία του προπτυχιακού επιλεγομένου μαθήματος «Βασικές αρχές Πειραματικής Ιατρικής» συντονιστής μαθήματος αν. καθ. Β. Καραμπατάκης.
Μεταπτυχιακά μαθήματα: 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής (ΠΡΟΜΕΣΙ) Φυσιολογία» ακαδημαϊκών ετών 2002-2003 και 2003-2004
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής(ΠΜΣΙ) 2003-2004, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 και 2009-10 «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» 2008-09 και 2009-10 «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» 2005-2006, 2006-07, 2007-08, 2008-09 και 2009-10 «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2008-09 «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2009-10 «ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ» 2008-9 και 2009-10 «ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ» 2010 «Εργαστηριακά Μαθήματα»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. 2007-8 έως σήμερα «Γενετική»
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Το ερευνητικό έργο του κ. υποψηφίου περιλαμβάνει διερεύνηση της σχέσης δομής-λειτουργίας της απολιποπρωτεΐνης Β σχετικά με το σχηματισμό λιποπρωτεΐνης και τη φυσιολογία της απορρόφησης των λιπιδίων. Ασχολήθηκε με τη μελέτη ιστοειδικής έκφρασης γονιδίων έχοντας σαν εργαλείο τα γονίδια των απολιπρωτεϊνών που εκφράζονται μόνο στο λεπτό έντερο και το ήπαρ. Μέχρι και το 2001 ασχολήθηκε με την ανάπτυξη μεθόδων για την παραγωγή, τον καθορισμό και την απομόνωση μορίων βιολογικού-φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Στο εργαστήριο Φυσιολογίας ο υποψήφιος εστιάζεται στην κυτταρική φυσιολογία και ασχολείται με τη διερεύνηση της διαδικασίας του κυτταρικού θανάτου ή επιβίωσης σε κύτταρα του νευρικού ιστού.
Μέλος ενώσεων
Μέλος της Εταιρείας Φυσιολόγων (από την ίδρυσή της 2006)
Μέλος της Εταιρείας Νευροεπιστημών (από το 1999)
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Mοριακής Bιολογίας από το 1999
Τακτικό μέλος της Ελληνική Εταιρείας Φαρμακολογίας από το 2000
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας από το 1999
Τακτικό μέλος της Γερμανοελληνικής Ακαδημίας Βιοϊατρικής Έρευνας από το 2005