ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΡΙΤΗΣ

2015
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Kapoukranidou, D, Michailidou B, Kritis A, Albani M.  2006.  TGF-b expression in the neonatal rat spinal cord after sciatic nerve injury. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition. 20:192-194.
2002
2001
1998
1997
1996
1995
1993