Μαθήματα Εργαστηρίου

Γενική Φυσιολογία

Κωδικός: 
ΙΑ0256
Εξάμηνο: 
2ο

Στη Γενική Φυσιολογία διδάσκονται: 1. Η εισαγωγή στη Κυτταρική και Γενική Φυσιολογία και 2. Η Φυσιολογία του αίματος, Μεταβολισμός και Θερμορρύθμιση.

Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος: 

Φυσιολογία Ι

Κωδικός: 
ΙΑ0342
Εξάμηνο: 
3ο

Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της φυσιολογίας του   κυκλοφορικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού συστήματος.

Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος: 

Φυσιολογία ΙΙ

Κωδικός: 
ΙΑ0343
Εξάμηνο: 
4ο

Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της φυσιολογίας του  νευρικού, ενδοκρινικού και πεπτικού συστήματος.

Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος: 

Φυσιολογία Ι ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Κωδικός: 
100203C
Εξάμηνο: 
2ο

Στη Φυσιολογία Ι Οδοντιάτρων διδάσκονται: 1. Η εισαγωγή στη Κυτταρική και Γενική Φυσιολογία  2.

Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος: 

Φυσιολογία ΙΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Κωδικός: 
100303C
Εξάμηνο: 
3ο

1. Κυκλοφορικό Σύστημα  2. Ουροποιητικό Σύστημα  3.  Αναπνευστικό Σύστημα 4. Πεπτικό Σύστημα

Ενημερωτικό Φύλλο Μαθήματος: