Σύνδεσμοι – Αναζήτηση Ιατρικής Γνώσεις στο Internet

http://www.embase.com

Ιατρική πύλη με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

Περιέχει πάνω από 19 εκατομμύρια εγγραφές από 1996 έως σήμερα. Περιλαμβάνει άρθρα του MEDLINE. Προσφέρει καθημερινές αναθεωρήσεις και ετησίως προστίθενται 600.000 εγγραφές. Επίσης, καλύπτει περισσότερους από 7.000 τίτλους περιοδικών που δημοσιεύονται σε 70 χώρες.

http://thecochranelibrary.com

Η CochraneLibraryείναι μια συλλογή βάσεων δεδομένων μεταξύ των οποίων η CochraneReviewsπεριέχει περιστατικά όπου στηρίζονται ιατρικές αποφάσεις, η ClinicalTrials περιλαμβάνει κλινικές δοκιμές και η EconomicEvaluationsαναφέρεται στην οικονομία της Υγείας.

http://clinicalevidence.bmj.com

Ιατρικές πηγές που βοηθούν στη λήψη  ιατρικών αποφάσεων θεραπείας και στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών μέσω μιας βελτιωμένης, γρήγορης και εύκολης αναζήτησης της ιατρικής πληροφορίας. Είναι μία βάση που διαρκώς ενημερώνεται, καλύπτοντας περίπου 3000 κλινικές επεμβάσεις σε πάνω από 570 κλινικές περιπτώσεις.

http://www.images.md

Ιατρική εγκυκλοπαίδεια εικόνων. Περιλαμβάνει εικόνες πάνω σε τομείς Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας, Ακτινολογίας. Οι εικόνες διαθέτουν και σχόλια.

Οι νέες αυτές συνδρομές έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες του συστήματος της βιβλιοθήκης,

100 ηλεκτρονικά ιατρικά βιβλία

Πρόσβαση από :

1) www.lib.auth.gr -> Ηλεκτρονικές πηγές -> Ηλεκτρονικά Βιβλία -> medicinebooks @ Ovid

2) www.lib.auth.gr -> Ηλεκτρονικές πηγές -> Κατάλογοι βιβλιοθήκης OPACs -> Α.Π.Θ. – OPAC

Ηλεκτρονικά ιατρικά περιοδικά μέσω της κοινοπραξίας HEAL-Link

http://www.heal-link.grκαι μέσω του καταλόγου περιοδικών ΑΠΘ
Πρόσβαση από :
www.lib.auth.gr -> Ηλεκτρονικές πηγές  -> Κατάλογοι Περιοδικών ΑΠΘ -> SwetsWise

Βιβλιογραφικές ιατρικές βάσεις

Πρόσβαση από :  
www.lib.auth.gr -> Ηλεκτρονικές Πηγές -> Βιβλιογραφικές Βάσεις -> Αλφαβητικός ή Θεματικός Κατάλογος στο αντίστοιχο γράμμα ή θέμα (επιστήμες υγείας)

Επίσης, το Επιστημονικό Αναγνωστήριο (Υπόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) φιλοξενεί τη θεματική βιβλιοθήκη της ιατρικής με περίπου 700 ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά βιβλία. Το σύνολο των βιβλίων είναι διαθέσιμο για ανάγνωση και δανεισμό.

Δικτυακός τόπος βιβλιοθήκης:
www.lib.auth.gr

 Μονάδα Δικτυακού Τόπου:
libraryweb@lib.auth.gr

Μονάδα Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Χρηστών Α.Π.Θ. (Επιστημών Υγείας):
doctraining@lib.auth.gr
zioga@auth.gr