Οδηγίες για την εξέταση εξ αποστάσεως ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΙ στις 25.06.20