Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση όλου του διοικητικού έργου του Εργαστηρίου (έγγραφα, αλληλογραφία, διεκπεραίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.).

Για την πλήρη εξυπηρέτηση των φοιτητών, η Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά 11.00 – 13.00 μ.μ. για :

  • πληροφορίες
  • εκπαιδευτικά προγράμματα
  • αναγνωρίσεις μαθημάτων
  • βεβαιώσεις
  • ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών στα εργαστήρια (http://elearning.med.auth.gr)
  • παρακολούθηση των παρουσιών των φοιτητών στα εργαστήρια
  • αποστολή της τελικής τους βαθμολογίας στην Κεντρική Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής και ανάρτησής τους στο site του Εργαστηρίου
  • ανακοινώσεις
  • ενημέρωση του site του Εργαστηρίου κ.λ.π.