ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Προφιλ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 
2310999240
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310999693
Fax: 
2310999239
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Νευροφυσιολογία, Οπτικές καταγραφές, Υπολογιστική Νευροεπιστήμη

Λέξεις κλειδιά: 
οσφρητικός βολβός, νευρωνική αξιοπιστία, αναπνευστικός ρυθμός, κρισιμότητα, νευρωνική δυναμική, ανάλυση σήματος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: 

Ο κ. Ευστράτιος Κοσμίδης αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1998. Ως προπτυχιακός φοιτητής εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Θεοφιλίδη Γιώργου. Το 2002 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (Paris6) στο Παρίσι της Γαλλίας. Αντικείμενο της Διδακτορικής του Διατριβής αποτέλεσε η Υπολογιστική Νευροεπιστήμη με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Jean-François Vibert. Ακολούθως, και ως το 2006 εργάστηκε ως Μεταδιδάκτορας αρχικά και ως Βοηθός Ερευνητής αργότερα στο Πανεπιστήμιο Yale στο New Haven των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντικείμενο της έρευνάς του ήταν οι οπτικές καταγραφές της νευρωνικής δραστηριότητας στον οσφρητικό βολβό των τρωκτικών στο Εργαστήριο του Καθηγητή κ. Lawrence B. Cohen. Κατά τους θερινούς μήνες το Εργαστήριο συνέχιζε τις δραστηριότητές του στο Ερευνητικό Κέντρο Marine Biological Laboratory στο Woods Hole των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο κ. Κοσμίδης συνέχισε ως το 2008 ως Μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ υπό της επίβλεψη του Καθηγητή κ. Θεοφιλίδη. Εκλέχθηκε Λέκτορας Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2009 και διορίστηκε τον Φεβρουάριο του 2011.

Ώρες φοιτητών: Τρίτη 10:00 - 11:00