ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ - Βιογραφικό σημείωμα

Προσωπικές πληροφορίες
Όνομα: 
Δωροθέα Καπουκρανίδου
Πληροφορίες επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54 124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310999328
Fax: 
2310999239
Email: 
dkapoukr@auth.gr
Τίτλοι σπουδών
Διδακτορικός τίτλος: 
«Επίδραση ΝΜDA αναστολέων στη μορφολογία των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού μετά από βλάβη περιφερικού νεύρου»
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 
Κάτοχος διπλώματος Βελονισμού (IGMART)
Πτυχία: 

Ιατρικής Σχολής ,Α.Π.Θ

Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Επαγγελματική εμπειρία και άλλες δραστηριότητες
Χρονική περίοδος: 
1.3.89
Θέση: 
E.E.I.Δ. Ι. Π ΙΙ (Εργαστήριο Φυσιολογίας, Α.Π.Θ)
Αντικείμενο απασχόλησης: 
Φυσιολογία
Χρονική περίοδος: 
18.1.05
Θέση: 
Λέκτορας
Αντικείμενο απασχόλησης: 
Φυσιολογία
Τρέχουσα θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο ΦΥσιολογίας Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διδακτική εμπειρία
Προπτυχιακά Μαθήματα: 
• Γενική Φυσιολογία • Φυσιολογία Ι • Φυσιολογία ΙΙ • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία • Αιματολογία ΙΙΙ στο 6ο εξάμηνο των σπουδαστών της Σχ. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ • Κλινική Χημεία Ι, ΙΙ και Κλινική Χημεία ΙΙΙ, ως επιστημονικός συνεργάτης,, στη \ Σχολή. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ 2008 • Επί σειρά ετών ως καθηγήτρια στο Επαγγελμστικό .Λύκειο ΠΑΣΤΕΡ αναγνωρισμένο από το κράτος . • Επί σειρά ετών Στο Ι.Ι.Ε.Κ ΠΑΣΤΕΡ διδάσκοντας τα παρακάτω μαθήματα : Φυσιολογία, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις – Πρώτες Βοήθειες και Κλινική Χημεία
Μεταπτυχιακά μαθήματα: 
• Φυσιολογία των Ρυθμίσεων • Νευροφυσιολογία • Πειραματόζωα • Δεοντολογία της έρευνας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Μορφομετρία
Νευροφαρμακολογία- Φλεγμονή
Κύτταρα αίματος
Νευροφυσιολογία
Κυτταρικός θάνατος
Νευροενδοκρινολογία
Συμπεριφορά
Μέλος ενώσεων
• Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδος • Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. • Τα έτη 1999, 2000 υπήρξα ταμίας του Δ.Σ, του Συλλόγου Μεταπτυχιακών του Ιατρικού τμήματος του Α.Π.Θ • Μέλος της Εταιρείας Νευροεπιστημών • Μέλος της Ελληνογερμανικής Ακαδημίας • Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού Θεσσαλονίκης • Μέλος της Εταιρείας Μορφολογίας • Μέλος της Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας • Μέλος της Εταιρείας Φυσιολόγων • Μέλος της Εταιρείας Alzheimer • Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Γυναικών Πανεπιστημιακών • Μέλος των Εθελοντών του Α.Π.Θ υπό την • Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής • Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος • Μέλος των Greek Guerilla Gardens