ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ_ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3 ΕΞΑΜΗΝΩΝ)_ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015